jolelekinfo@gmail.com

Budapest: +36 70 555 4057

Kaposvár: +36 70 555 4312

Az alapítványról / Munkatársaink / Kívés Blanka

< vissza a főoldalra
Kívés Blanka

pszichológus

Bejelentkezés:

Emailen: kives.blanka.pszichologus@gmail.com
Telefonon: +36 20 394 6300

Konzultáció helye: Budapest

Konzultációs időpontok: csütörtök: 8:00 – 15:00

Bemutatkozás:

„Valakinek el kell kezdenie. Lehet, hogy mások nem fognak együttműködni, de ehhez nincs semmi közünk. A tanácsom ennyi: kezdjük el! Függetlenül attól, hogy mások együttműködők-e, vagy sem.”
Alfred Adler

A változás, változtatás sikere sok tényezőn múlik, de a folyamat elkezdése az első lépés. Ön már itt van, és keresi segítőjét a saját folyamatához. Adlerhez hasonlóan az én tanácsom is az: Kezdjük el!

A pszichológus pályára a gyermeki elme fejlődési lehetőségei iránti kíváncsiság hozott. Végül felnőttekkel kezdtem dolgozni egy egészen speciális területen, Büntetés-végrehajtásban voltam pszichológus, mely során tanácsadást, stressz- és kríziskezelést biztosítottam fogvatartottaknak. Ebben a környezetben tanultam meg a krízistámogatásban és rehabilitációban kulcsfontosságú segítői készségeket.

Három különböző országból szereztem egyetemi tapasztalatokat a pszichológia területén: Magyarországon, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban tanultam. Dél-Koreában és Olaszországban pedig multikulturális tanítási tapasztalatokat is volt lehetőségem gyűjteni.

A krízistanácsadás mellett az interkulturális kapcsolatok és -közösségek pszichológiája, valamit a karriertanácsadás a szakterületeim.

A hozzám forduló támogatást kap az általa felépített nehézség, krízis leküzdéséhez, ami bátorsággal, önbecsüléssel és önmaga megismerésével fogja őt gazdagítani.

Magyarul és angolul egyaránt dolgozom.

Keressen, kérdezzen bizalommal!

A következő területeken tudok segíteni:
– Önértékelési nehézségek, önbizalomhiány,
– Életvezetési elakadások és élethelyzeti krízisek,
– Különböző kapcsolati nehézségek – házassági és családi helyzetek,
– Személyes/társas alkalmazkodás nehézségek, kommunikációs nehézségek,
– Konfliktuskezelés,
– Döntéshozatal a karrierről, a munkáról, az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése,
– Stresszkezelés, kiégés megelőzése,
– Életstílus-váltás támogatása, pályamódosítás, karriertanácsadás,
– Interkulturális alkalmazkodási nehézségek,
– Külföldi kiutazás és hazatérés.

Munkám során az alábbi képzéseken elsajátított ismeretekre támaszkodom:

Pszichológus diploma:
Károli Gáspár Református Egyetem (2018) – Viselkedéselemző
Károli Gáspár Református Egyetem (2021) – Okleveles pszichológus

Posztgraduális tanulmányok:
Tanácsadó szakpszichológus szakképzés, Eötvös Lóránd Tudományegyetem (folyamatban)

Egyéb szakmai és módszerspecifikus képzések:

Individuálpszichológiai elméleti képzés – Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (2022 – folyamatban)
Individuálpszichológiai önismeret, 150 óra – Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (2021 – 2022)
Handong Global University, Dél-Korea (2020) – Counselling Psychology Ma cserefélév
Calvin University, Michigan, USA (2020) – Counselling skills intenzív rövidkurzus
Handong Global University, Dél-Korea (2017) – Counselling Psychology Ba cserefélév

———————–English below———————-

Contact:

Email: kives.blanka.pszichologus@gmail.com
Mobile: +36 20 394 6300

Place of consultation: Budapest

Consultation time: Thursday 8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Introduction:

„Someone has to start. Other people might not be cooperative, but that is not
connected to you. My advice is this: you should start. With no regard to whether
others are cooperative or not.”
Alfred Adler

The success of change depends on many factors, but starting the process is
the first step. You are already here and looking for a helper for your own
process. Like Adler, my advice is: you should start!

Curiosity about the developmental potential of children's mind brought me to
the field of psychology. Finally, I started working with adults in a special field: I
was a psychologist in the Hungarian Prison Services, providing counselling,
stress and crisis management for inmates. In this environment I learned the key
helping skills in crisis support and rehabilitation.

Having studied in 3 different countries, I gained international experience in the
education of Psychology in Hungary, South Korea and the US. I also have
multicultural teaching experience gathered from South Korea and Italy.

In addition to crisis counseling, the psychology of intercultural relations and
communities, as well as career counseling are my areas of expertise.

Those who seek my counselling will receive support to overcome the difficulties
and crises built up inside them, which will lead to courage, self-respect and
self-knowledge.

I work in both Hungarian and English.

Feel free to contact me.

I offer my help in the following topics:
– Difficulties in self-assessment, lack of self-confidence,
– Mental blocks in life management and crises situations,
– Various relationship difficulties – marital and family situations,
– Personal/social adjustment difficulties, communication difficulties,
– Conflict management,
– Decision-making about career, work, helping transitions between
school-work-retirement,
– Stress management, burnout prevention,
– Lifestyle change support, career change, career counseling,
– Intercultural adjustment difficulties,
– Traveling abroad and returning home.

For my work, I rely on the knowledge acquired in the following trainings:

Psychology degree:
Károli Gáspár University (2018) – Behavioral analyst
Károli Gáspár University (2021) – Psychologist

Postgrad studies:
Counesling Psychology postgrad training, Eötvös Lóránd Univesity (2022 to
Current)

Other professional and method-specific training courses:

Individual Psychology theoretical training – Hungarian Association of Individual
Psychology (2022 – 2023)
Individuál Psychology self-knowledge training, 150 hours – Hungarian
Association of Individual Psychology (2021 – 2022)
Handong Global University, South Korea (2020) – Counselling Psychology Ma
exchange semester
Calvin University, Michigan, USA (2020) – Counselling skills intense course
Handong Global University, South Korea (2017) – Counselling Psychology Ba
exchange semester

 

1011 Budapest, Markovits Iván utca 4.
magasföldszint 3., 36-os kapucsengő
Kaposvár
Kövess minket Facebookon!
Bankszámlaszám: 11708001-20563255
jolelekinfo@gmail.com
Budapest +36 70 555 4057
Kaposvár: +36 70 555 4312
Adatkezelési tájékoztató
Süti kezelési szabályzat
Oldaltérkép
Design by Papercat Design

Hírlevélre feliratkozás

X


Tudj meg minél többet munkánkról és saját magadról!

Iratkozz fel hírlevelünkre! Aktuális eseményeink és híreink mellett érdekes és elgondolkodtató történetekkel is gazdagabb lehetsz!